ћирилица срп-ћир latinica srp-lat

Rezervat Biosfere Berezinski - Belorusija

Krajem juna 2015. godine, kao studentkinja Departmana za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu dobila sam priliku da posetim glavni grad Belorusije, Minsk. Poseta je bila u sklopu razmene koju naš fakultet ostvaruje sa Međunarodnim univerzitetom za ekologiju Saharov (ISEU). Za sedam dana, koliko smo bili Belorusiji, pored obilaženja Inovacionog ekološkog parka „Volma“ gde se bave istraživanjima tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije, Zoološkog muzeja u okviru Departmana za biologiju u Minsku, koji raspolaže impozantnom zbirkom prepariranih životinja i posete Nacionalnoj biblioteci obišli smo i bolje se upoznali sa radom i upravljanjem u Rezervatu Biosfere Berezinski koji je od Minska udaljen 100 km, severo-istočnom linijom.

Rezervat je osnovan u januaru 1925. godine i predstavlja najstarije i jedino skoro u potpunosti nedirnuto zaštićeno područje u Belorusiji. Jedan je od još nekoliko nenarušenih delova evropske južne tajge i kao takav je pravi model potpuno prirodnog staništa. Rezervat biosfere Berezinski predstavlja mozaik sačinjen od borealnih četinarskih šuma, širokolisnih listopadnih šuma, jezera, vodotokova, močvara, plavnih ravnica i najvećih nedreniranih tresetišta u Istočnoj Evropi. Zbog svih svojih odlika, Rezervat se nalazi u sklopu UNESCO programa „Čovek i biosfera“ za Prekogranični rezervat biosfere, dobitnik je Evropske diplome o zaštičenim područjima, nalazi se na Ramsar listi močvarnih područja od internacionalne važnosti i predstavlja Značajno područje za ptice (IBA) i biljke (IPA). Rezervat čine četiri tipa ekosistema: šume, močvare, vodena područja i livade. Šumska područja prekrivaju oko 80% cele teritorije. U Rezervatu se poseban značaj posvećuje autohtonim prirodnim formacijama bora, crne jove i breze koje se nalaze na močvarnom predelu veličine od 10 000 do 20 000 hektara. Prirodne močvare na ovom području prekrivaju više od 43 000 hektara i predstavljaju jedne od najvećih Evropskih močvara. Glavna reka u Rezervatu je reka Berezina, koja Rezervatom teče 110 km.

U Rezervatu se nalazi veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, od kojih se mnoge nalaze u Crvenoj Knjizi (Lista ugroženih vrsta Belorusije). Više od polovine biljaka koje su prisutne u flori Belorusije se nalaze na ovom zaštićenom području. Područje broji 768 vrsta vaskularnih biljaka, 218 vrsta mahovine, 198 vrsta lišajeva i 463 vrste gljiva. Vrste drveće koje se javlja su: breza, jova, jasika, hrast i jasen. Više od 50 sisarskih vrsta živi u granicama Rezrvata, 230 vrsta ptica, 10 vrsta vodozemaca, 5 vrsta reptila i 34 vrste riba.

Na samom ulazu u Rezervat biosfere Berezinski se nalazi i Prirodnjački muzej koji je na tom mestu već 50 godina. Muzejska kolekcija broji oko 300 vrsta životinja i dočarava sve što je skriveno duboko u šumama i močvarama područja.

Rezervat Biosfere Berezinski predstavlja odličan primer upravljanja jednim prirodnim dobrom i pokazuje da je moguće naći balans između ljudskih potreba i očuvanja životne sredine, samo uz malo napora, volje i ljubavi prema prirodi.


Autor: Jelena Gavrilov