ћирилица срп-ћир latinica srp-lat

ЕкоБиоМорфа 2013

У 2008. години НИДСБЕ „Јосиф Панчић” је успешно организовало прву научну конференцију за студенте биологије, екологије и заштите животне средине под називом „ЕкоБиоМорфа“  у насељу Бело Блато у општини Зрењанин. Циљ конференције био је иницирање развоја научно-истраживачке идеје и популаризација истих код студената.

2013. године, после тачно пет година преданог рада нових генерација студената, логично се наметнула потреба за организовањем друге конференције „ЕкоБиоМорфа“. Конференција је убрзо потом и одржана, од 11. до 13. октобра у Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду.

Програм конференције подразумевао је усмена излагања и постер презентације оригиналних научних радова из области биологије, екологије и заштите животне средине, као и неколико кратких предавања из ових области. Сви презентовани радови прихваћени су од стране уредника и рецезената, публиковани су у зборнику и подељени учесницима конференције.

Публиковани радови:

1. Стефановић М.

Генетичка варијабилност хиперваријабилног домена 1 контролног региона митохондријалне ДНК популација европског зеца (Lepus europaeus) на територији Војводине

2. Атлагић М., Котуров Ј., Флоигл К.

Прилог познавања макромицета планине Цер са посебним освртом на заштићене врсте

3. Савковић Ж.

Учесници конференције ЕкоБиоМорфа 2013

Миколошка анализа објеката културне баштине града Рашке

4. Жалац Ј., Грушановић С.

Заступљеност различитих еколошких група макрогљива у околини села Темска, Стара планина

5. Ђукић С., Тиквицки Ж.

Утицај недостатка гвожђа на број и величину стома код паприке (Capsicum annum)

6. Рајковић Д.

Динамика јесење сеобе и биометријски карактери трстењака млакара (Acrocephalus palustris) на Лудашком језеру

7. Тмушић М.Г.

Морфолошка варијабилност популација врсте Smyrnium perfoliatum 1. 1753 (Apiaceae, Smyrniecae) из медитеранског, субмедитеранског и панонског дела ареала