ћирилица срп-ћир latinica srp-lat

ЕкоБиоМорфа 2008

Прва „ЕкоБиоМорфа“ се одржала 25-30. октобра 2008. у месту Стари Бегеј-Царска Бара. Идеја о самом семинару се родила када су чланови НИДСБ „Јосиф Панчић“ увидели значај правовременог развоја научне свести код младих, која поред тога што доприноси ефикаснијем студирању, олакшава и њихов будући научно-истраживачки рад.

На семинару „ЕкоБиоМорфа“ студенти су имали прилику да представе своје научно-истраживачке радове, а такође је и популаризована идеја активне заштите природе. Организован је низ активности који су за циљ имали подстицање развоја научне свести код студената, као и свести о активној заштити природе.

У току семинара је одржан низ интерактивних предавања и едукативних радионица на којим су учесници имали прилику да се упознају са принципима активне заштите природе, као и упознавање учесника са примењеном заштитом природе и њеним управљањем, с обзиром да је скуп био одржан у заштићеном природном добру.

Публиковани радови:

1. Анамарија Фејса

Примена LHS методе на систему влажних станишта, Специјални резерват природе Обедска Бара

2. Марко Ђуракић, Соња Ђорђевић, Сузана Зековић и Марија Прентовић

Полни диморфизам код шумске корњаче (Testudo hermanni Gmelin, 1789) из региона реке Пчиње (јужна Србија)

3. Горан Бараћ

Полиморфност генских микросателита у геному пшенице и ражи

4. Марко Јанковић, Горан Топић

Орнитофауна планинских и високопланинских станишта Општине Шипово са освртом на историјске податке

5. Мирјана Крстивојевић

Примена SERCON методе у мониторингу инвазивних врста

6.Милан Ружић, Миломир Стефановић, Милош Радаковић, Марко Шћибан, Урош Пантовић, Иван Вучићевић, Димитрије Радишић

Преглед птица Драгачева

7. Димитрије Радишић, Ненад Спремо, Марко Шћибан, Немања Ристић, Зорица Грбић

Летњи аспект орнитофауне долине реке Пчиње

8. Милан Ружић, Урош Пантовић

Сиви соко (Falco peregrinus Tunst. 1771) у урбаној средини Чачка

9. Марија Ушјак, Драгана Спасојевић

Биолошки показатељи квалитета воде Мртве Тисе код Чуруга