ћирилица срп-ћир latinica srp-lat

Резерват биосфере Березински - Белорусија

Крајем јуна 2015. године, као студенткиња Департмана за биологију и екологију на Природно-математичком факултету у Новом Саду добила сам прилику да посетим главни град Белорусије, Минск. Посета је била у склопу размене коју наш факултет остварује са Међународним универзитетом за екологију Сахаров (ИСЕУ). За седам дана, колико смо били Белорусији, поред обилажења Иновационог еколошког парка „Волма“ где се баве истраживањима технологија које користе обновљиве изворе енергије, Зоолошког музеја у оквиру Департмана за биологију у Минску, који располаже импозантном збирком препарираних животиња и посете Националној библиотеци обишли смо и боље се упознали са радом и управљањем у Резервату Биосфере Березински који је од Минска удаљен 100 км, северо-источном линијом.

Резерват је основан у јануару 1925. године и представља најстарије и једино скоро у потпуности недирнуто заштићено подручје у Белорусији. Један је од још неколико ненарушених делова европске јужне тајге и као такав је прави модел потпуно природног станишта. Резерват биосфере Березински представља мозаик сачињен од бореалних четинарских шума, широколисних листопадних шума, језера, водотокова, мочвара, плавних равница и највећих недренираних тресетишта у Источној Европи. Због свих својих одлика, Резерват се налази у склопу УНЕСЦО програма „Човек и биосфера“ за Прекогранични резерват биосфере, добитник је Европске дипломе о заштиченим подручјима, налази се на Рамсар листи мочварних подручја од интернационалне важности и представља Значајно подручје за птице (ИБА) и биљке (ИПА). Резерват чине четири типа екосистема: шуме, мочваре, водена подручја и ливаде. Шумска подручја прекривају око 80% целе територије. У Резервату се посебан значај посвећује аутохтоним природним формацијама бора, црне јове и брезе које се налазе на мочварном пределу величине од 10 000 до 20 000 хектара. Природне мочваре на овом подручју прекривају више од 43 000 хектара и представљају једне од највећих Европских мочвара. Главна река у Резервату је река Березина, која Резерватом тече 110 км.

У Резервату се налази велики број биљних и животињских врста, од којих се многе налазе у Црвеној Књизи (Листа угрожених врста Белорусије). Више од половине биљака које су присутне у флори Белорусије се налазе на овом заштићеном подручју. Подручје броји 768 врста васкуларних биљака, 218 врста маховине, 198 врста лишајева и 463 врсте гљива. Врсте дрвеће које се јавља су: бреза, јова, јасика, храст и јасен. Више од 50 сисарских врста живи у границама Резрвата, 230 врста птица, 10 врста водоземаца, 5 врста рептила и 34 врсте риба.

На самом улазу у Резерват биосфере Березински се налази и Природњачки музеј који је на том месту већ 50 година. Музејска колекција броји око 300 врста животиња и дочарава све што је скривено дубоко у шумама и мочварама подручја.

Резерват Биосфере Березински представља одличан пример управљања једним природним добром и показује да је могуће наћи баланс између људских потреба и очувања животне средине, само уз мало напора, воље и љубави према природи.


Аутор: Јелена Гаврилов